Dr. Claessens is een geaccrediteerd dermatoloog. Deze accreditatie wordt in België om de 3 jaar geëvalueerd en wordt toegekend aan dermatologen die zich voldoende bijscholen.
Als patiënt krijgt u 5 euro meer terugbetaald van het ziekenfonds.

Dr. Claessens is niet geconventioneerd. Dit betekent dat er een ereloonsupplement kan aangerekend worden. Afhankelijk van het type raadpleging komt dit neer op een toeslag van 50 tot 100% van het RIZIV tarief. Voor nieuwe patiënten of een complexe bespreking geldt een toeslag van 150%.

RIZIV tarieven en terugbetalingen kan u vinden op www.riziv.be. Voor sommige behandelingen is er door het ziekenfonds geen nomenclatuurnummer voorzien waardoor er ook geen terugbetaling is. Dit wordt u voorafgaand aan de behandeling meegedeeld.